Defînirea termenilor

 

Generalităţi

Toate serviciile oferite de firma SC Planet Safe SRL se fac exclusiv pe baza următoarelor termeni şi condiţii comerciale. Alte condiţii sunt valabile, doar dacă sunt stabilite în scris între Planet Safe SRL şi consumator.

 

Termeni de excludere

Pentru a încheia un contract cu Planet Safe SRL sunt autorizate doar persoanele peste 18 ani cu capacitate deplină de exerciţiu.

 

Acceptarea “Termenilor şi condiţiilor”

Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului şi folosirea aplicaţiilor sale presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor şi Condiţiilor publicate, având valoare contractuală deplină.

SC Planet Safe SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor şi condiţiilor”.

Dacă una din dispoziţiile  acestei  „Termeni şi condiţii comerciale generale” este nulă, îndiferent din ce motiv, aplicarea celorlalte condiţii nu este afectată. Modificările contractului se pot face numai în scris.

SC Planet Safe SRL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul prezentului contract. În această situaţie SC Planet Safe SRL va înştiinţa utilizatorii prin afişarea schimbărilor pe site. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptarea modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

 

Conţinutul site-ului

Înformaţiile publicate pe site sunt înformaţii de interes general despre produsele comercializate de comerciant , ale partenerilor săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât şi alte înformaţii considerate de SC Planet Safe SRL şi de partenerii  săi ca fiind de interes pentru utilizatori.

SC Planet Safe SRL îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.

 

Copyright / Dreptul de autor

Cu excepţia opiniilor postate de către utilizatori, întregul conţinut al site-ului, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficaă WEB, scripturi, programe şi alte date – este proprietate SC Planet Safe SRL şi a partenerilor, respectiv furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul comerciantului  a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Toate drepturile ne sunt rezervate. Probleme legate de proprietatea intelectuală se pot raporta la adresa office@planetsafe.ro.

 

Legături – link-uri

site-ul  poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Aşadar, SC Planet Safe SRL  nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informaţiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste legături.

 

Termeni de livrare

Comenzile transmise prin oricare dintre tehnicile de comunicaţie la distanţă vor fi onorate în limita stocului disponibil. Termenul de livrare este de regulă 2-3 zile lucrătoare, dacă produsul este pe stoc în România şi de 2-4 saptamani dacă este pe stoc producator. Termenul de livrare este indicat pe confirmarea de comandă trimisă de către comerciant clientului. Dacă un produs nu va fi disponibil într-o perioada scurtă de timp, vom informa clientul prin e-mail despre cel mai apropiat termen de livrare posibil – doar în cazul în care avem informaţii legate de adresa clientului. Clientul este obligat, să lase o adresă actuală şi să anunţe în scris orice modificare de adresă, relevantă pentru contract. Dezavantajele din neîndeplinirea acestei obligaţii le suportă clientul. La întârzierile de livrare cauzate de factori externi, ca de ex. forţa majoră, probleme de transport, dispoziţii ale autorităţilor, etc. ca şi în cazul altor evenimente nepricinuite de către comerciant, nu se pot formula pretenţii de despăgubire împotriva comerciantului. Nici în şituaţia în care livrarea este întârziată şi neexecutată dîn cauza furnizorilor noştri nu suntem responsabili pentru întârziere. Dacă clientul refuză în mod nejustificat preluarea produsului, de riscul aferent refuzului respectiv de consecinţele refuzului răspunde clientul.

Dacă produsul comandat nu poate fi livrat şi a fost achitat în avans, clientul va primi înapoi doar sumele încasate de comerciant  pentru comandă respectivă.

Valoarea obligaţiilor SC Planet Safe SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor nu depăşeşte valoarea sumelor încasate de SC Planet Safe SRL de la clientul respectiv. În astfel de şituaţii, SC Planet Safe SRL nu va plăti despăgubiri  clientului.

 

Livrarea şi costurile de expediere
Preţurile afişate pe acest site sunt exprimate în RON şi nu includ TVA, iar costul aferent transportului la adresa solicitată de client este deja inclus. Societatea noastră asigură livrarea produselor la adresa indicată. Transportul produselor este asigurat prin intermediul servicilor de curierat Fan Courier, Urgent Curier până la intrarea în imobilul clientului.  La cererea scrisă a clientului putem asigura acest serviciu de urcat, coborât, respectiv instalat prin partenerii noştri, contra cost. Livrarea se va face la o adresă menţionată de către client numai pe teritoriul României. În momentul preluării produselor de la curier vă rugăm să verificati întegritatea produsului (nu numai al ambalajului), dacă semnalaţi nereguli (zgârieturi, tamponări, etc) refuzaţi în mod categoric preluarea produsului de la firma transportătoare. Semnalaţi imediat nereguliile în scris, completând scrisoarea de transport înaintată de reprezentantul firmei de transport indicând motivul exact al problemei semnalate. Livrarea se face fără accesoriile din poze.

 

Preţurile şi plata

Toate preţurile sunt fara TVA de 19%.
Aceste preţuri includ costul aferent transportului.
Prin actualizarea permanentă a paginii de internet, informaţiile făcute la o dată anterioară referitoare la preţuri şi calitatea produsului îşi pierd valabilitatea. Preţurile publicate sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate.
Preţul valabil în confirmarea  comenzii trimise de către comerciant este cel relevant pentru facturare.
Plata produselor se face online prin Mobil Pay sau prin virament bancar. Excepţiile sunt valabile doar dacă au fost stabilite în scris între comerciant şi client.

Preturile produselor care nu sunt in stoc, pot suporta modificari in momentul actualizarii stocului.
Clientul va plăti în avans suma confirmată.

SC Planet Safe SRL nu este responsabilă pentru greşelile de tipărire sau afişare a preţurilor, caracteristicilor, imaginilor etc. În şituaţia în care preţul produsului sau descrierea au fost întroduse greşit în bazele noastre de date, sau afişate greşit iar livrarea nu s-a efectuat încă, SC Planet Safe SRL îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

 

Dreptul de proprietate

Până la plata întegrală, produsele ramân în proprietatea comerciantului. În cazul neachitării produsului, SC Planet Safe SRL  are dreptul de a–şi lua produsul înapoi. În acest caz nu este vorbă de desfacerea contractului, numai dacă acest lucru  este declarat  în mod expres.

 

Garanţie

Pretenţiile motivate ale clientului faţă de  comerciant din cauza deficienţelor  produselor vor fi soluţionate conform prevederilor legale.
Clientul se obligă, să verifice produsul la recepţie şi să anunţe imediat comerciantul despre eventualele neconformităţi. Clientul va consemna în scris, la recepţie, pe nota de livrare a transportatorului deficienţele constatate. Dacă clientul va constata ulterior, că produsul are deficienţe, atunci este obligat să informeze imediat comerciantul. Dacă clientul omite să  anunţe o deficienţă atunci produsul este considerat ca fiind acceptat. Avariile din timpul transportului vor fi anunţate suplimentar şi transportatorului.
Printre deficienţele produsului nu se numără avariile pe care clientul le-a provocat prin folosirea necorespunzătoare sau neconformă cu contractul/ instrucţiunile de utilizare/ fişa produsului. Decisive pentru evaluarea folosirii necorespunzătoare sau neconforme cu contractul sunt datele fabricantului produsului din instrucţiunile de utilizare.
Termenul de garanţie este de doi ani. Acesta începe odată cu primirea produsului.
Garanţia se pierde la intervenţii, reparaţii sau încercări de reparare de către cumpărător sau de către o terţă persoană neautorizată. Reparaţiile se pot efectua doar de către comerciant, sau de  către firmele autorizate de acesta.
Produsele pot fi controlate înainte de returnare de către o comerciant sau de către o firma autorizată de acesta la faţa locului (la adresa de livrare). Dacă are loc o livrare ulterioară pentru înlocuire, clientul este obligat să returneze produsul cu deficienţă în termen de 30 de zile către comerciant pe cheltuiala acestuia. Piesele  de schimb defecte  se pot returna numai cu acordului scris al comerciantului. Returnarea produsului deteriorat se va face  conform prevederilor legale.
Cerinţele speciale sunt considerate acceptate, doar dacă acestea se fac în scris.

Declinarea responsabilităţii

O parte din conţinutul site-ului, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile şi simbolurile lor, sunt puse la dispoziţia noastră de parteneri. Din acest motiv, comerciantul nu poate garanta şi nu îşi poate asuma răspunderea ca informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate.

SC Planet Safe SRL  nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau nectualizarea înformaţiilor publicate sau menţinute pe site. Imaginile prezentate pe site au rol de exemplu şi nu crează condiţii contractuale, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.).

Comerciantul nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul comentariilor despre produse pe care utilizatorii le postează, în schimb, îşi asumă dreptul de a şterge orice conţinut care violează prezentul contract sau este în alt mod încompatibil cu scopul acestui portal.

Dacă nu se stabileşte altfel- în scris, atunci celelalte pretenţii alte clientului, îndiferent din ce motiv, sunt excluse. Comerciantul nu raspunde pentru deteriorările care pot apărea,  în special, nu răspunde pentru câştigul pierdut sau pentru deterioarea altor bunuri ale clientului. Dacă răspunderea contractuală a SC Planet Safe SRL este exclusă sau limitată, atunci acest lucru se referă şi la răspunderea personală a angajaţilor, reprezentanţilor şi personalului auxiliar SC Planet Safe SRL. Nu este valabilă prezenta limitare de răspundere, dacă deteriorarea  a fost cauzată cu premeditare sau din neglijenţă. De asemenea nu se aplică, dacă clientul nu-şi cere drepturile stabilite în mod legal. SC Planet Safe SRL îşi rezervă dreptul de a răspunde numai în limitele legii la pretenţiile comerciale ale clientului. Termenul de prescripţie este de trei ani (termenul prescriptiei este prevazut de decr. 176/54 şi este de 3 ani!). Acest termen începe de la livrarea produsului.

 

Confidenţialitatea datelor

Clientul este de acord ca datele sale personale (furnizate către comerciant  în cadrul relaţiei contractuale) să fie stocate şi prelucrate electronic. Se face cunoscut faptul că datele transmise pe baza acestei dispoziţii sunt prelevate şi prelucrate exclusiv în scopul oferirii serviciilor, în special pentru onorarea comenzilor şi pentru evidenţa contabilă SC Planet Safe SRL nu transmite datele personale ale clienţilor către terţe persoane. Număr ANSPDCP 27294.

 

Dreptul de denunţare unilaterală

Consumatorii au dreptul, în condiţiile OUG nr. 174/2008 şi OUG 130/2000  privind protecţia consumatorilor să se retragă din contractele încheiate prin vânzare la distanţă, fără indicarea motivelor, in termen de 10 zile. Comerciantul are dreptul să se retragă direct din contract, dacă înainte de livrarea bunurilor, clientului i se  deschide o procedură de faliment sau dacă se constată imposibilitatea clientului de a achita contravaloarea bunurilor.

 

Înstanţa competentă

În cazul apariţiei unor litigii decurgând din interpretarea şi executarea contractelor comerciale încheiate între comerciant şi consumator, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse judecăţii instanţelor de drept comun de la sediul comerciantului.

 

Termeni legali

Ordonanţa nr. 130/2000 (republicată), privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanţă.

Actul include modificările din:
– O.U.G. nr. 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008.

 

Conciliere gratuita

Daca aveti probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutati, puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita.